توجه

تایید

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات پایان ترم و لزوم تسویه بدهی شهریه تا مورخ 96/09/25 ، دانشجویان موظفند برای گرفتن برگه ورود به جلسه آزمون (گزارش 428) نسبت به تسویه بدهی خود هرچه سریعتر اقدام نمایند.

 

تاریخ : ۱۳/۹/۹۶