توجه

تایید

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان معزز می رساند مهلت ارائه درخواست تعیین مرکز محل آزمون(مهمان اضطراری) از مورخ 94/08/23 لغایت 94/09/10 می باشد.

متقاضیان محترم می توانند درخواست مکتوب خود را به اتاق ریاست دانشگاه تحویل دهند.

 

تاریخ : ۳۰/۸/۹۴