توجه

تایید

                                                    بسمه تعالی

ملاقات عمومی با سرپرست محترم دانشگاه : همه روزه از ساعت 10 الی 13 امکان پذیر می باشد.

آدرس پست الکترونیکی سرپرست محترم دانشگاه:

ahmad.rezaei.ai@gmail.com

 

تاریخ : ۳۰/۲/۹۴