توجه

تایید

                                                              بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم توسط اساتید گرامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93، مورخ 10/03/94 تعیین می گردد. در صورت عدم ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ مذکور، مراتب در اسرع وقت  به اطلاع اینجانب - رضائی - رسانیده شود.

با تشکر ./

 

تاریخ : ۳۰/۲/۹۴