توجه

تایید
ورود به سامانه
راهنمای ورود به سامانه
اخبار
سامانه پاسخگویی الکترونیکی دانشجویان پیام نور خراسان شمالی

این سامانه در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک و به منظور سهولت و تسریع در پاسخگویی به کلیه درخواست های آموزشی، فرهنگی، اداری و... دانشجویان دانشگاه پیام نور استان طراحی و پیاده سازی گردیده است. بدین ترتیب که کلیه درخواست های دانشجویان در قالب فرم های مربوطه در این سامانه تعریف گردیده است و دانشجویان می توانند از اين طریق با کارشناسان دانشگاه خود در ارتباط بوده و مراحل ثبت، پیگیری و پاسخ درخواست های خود را بدون مراجعه حضوری مشاهده نمایند.برای ورود به سامانه در قسمت شناسه کاربری از شماره دانشجویی و در قسمت گذرواژه از شماره شناسنامه یا شماره ملی (شماره ملی بدون صفر ابتدایی) استفاده کنید.